Post Adress

Medusahuset Linné gatan 21 , 413 04 Gothenborg
SWEDEN

Or

Viktoriahuset Linnégatan 21 B 413 04 Gothenborg Sweden

 
Bank Account:

England

Loyds Bank
MEDUSA
Account: 0972959
Sort code: 30-99-86
369 Green Lanes
Palmers Green
London N13 4 JH /UK

Sweden

Women´s Liberation
SE55 9500 0099 6018 0442 0667 NDEASESS

Nordea

 
 

Internationella konferensen i Kairo 2010 i bilder: “Women and the 21 Century"

Women and the 21 Century – Feminist Alternatives »
16th – 18th December 2010
Supreme Council of Culture, Cairo.

Rapport.....

Video : Nawal Al Saadawi i Kairo konferensen (Arabiska)

Films from the conference in Cairo_2010 : Panel 1

Films from the conference in Cairo_2010 : Panel 2

Films from the conference in Cairo_2010 : Panel 4

Films from the conference in Cairo_2010 : Röster från publiken 1

Films from the conference in Cairo_2010 : Röster från publiken 2

Films from the conference in Cairo_2010 : Slut

Films from the conference in Cairo_2010 : Hyllningstal till Nawal Al Saadawi

Films from the conference in Cairo_2010 : Slut och intervju med några deltagare

Filmer från konferensen i Göteborg "Varför sekularism är viktigt?":

Films from the conference in Gothenborg/Sweden-Layla Al Ali

Layla Al Ali, en sekulär aktivist för kvinnors rättigheter i Libanon som bor i palestinska läger i Libanon

Films from the conference in Gothenborg/Sweden - Azar Majedi

Azar Majedi ordförande för OWL pratade om religionens roll i kvinnors liv i islamisk styrda länder. Hon fokuserade på nödvändigheten av en internationell sekulär rörelse till försvar för kvinnors rättigheter.

Films from the conference in Gothenborg/Sweden - Maria Hagberg

Maria Hagberg, samordnare för Nätverket mot hedersrelaterat mord ,Maria Hagberg visade ett bildspel om tillstånd mångkultur, kulturell relativism och eftersläpningen av det internationella samfundet i frågan.

Films from the conference in Gothenborg/Sweden- Sousan Tempari

Susana Tampieri talade om den katolska kyrkan i Italien och Argentina och den förödande situationen för kvinnor under kontroll av kyrkan. Hon menade att nya trender kan ses när det gäller religiösa institutionernas

Films from the conference in Gothenborg/Sweden- Lilian Halls French


Lilian Halls franska ordföranden i Europeiska Feministiskt initiativ , Lilian Halls franska pratade om att bygga en bro mellan feminister och sekularister.

Films from the conference in Gothenborg/Sweden-

Lia Nadaraia talade om betydelsen av ortodoxa kyrkan i Georgien och kvinnors situation efter kollapsen av Sovjetunionen. Hon förklarade hur kollapsen av forna Sovjetunionen och byggandet av

 

Design by Amir Khataei
© 2006 Azadizan.com All rights reserved